Zentai Csaba

Zentai Csaba

“Az ember (…) nem pusztán létezik, hanem folyamatos döntéshelyzetben él: dönt saját
létezése tartalmáról, élete következő pillanatáról. Ennek megfelelően minden egyes emberi
lény szabadságában áll egyik pillanatról a másikra megváltozni.” (Viktor E. Frankl)

Az ELTE-PPK Tanácsadás, illetve Iskolapszichológia szakirányok elvégzése után 2004-ben
vehettem át pszichológus diplomámat. Dolgoztam a versenyszférában HR-esként alkalmazott
munka- és szervezet pszichológia területén, majd a közszférában Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálatnál, illetve Nevelési Tanácsadóban (Pedagógiai Szakszolgálatnál).
Módszerspecifikus képzések keretein belül megismerhettem az autogén tréninget és a
pszichodráma módszerét.

Az ENSZ iparfejlesztési szervezetének (UNIDO) licensze alapján kiképzett T-csoport
tréner vagyok, tréningeket tartok a versenyszférában, illetve a felsőoktatásban. 2006-tól
kezdődően – jelenleg is – az ELTE több szakán (andragógia, rekreáció, illetve a tanárképzés)
tanítok külsős óraadóként. A rám bízott tanegységek jellemzően készségfejlesztő tréningek
(kommunikációs készségfejlesztés, asszertivitás, konfliktuskezelés, tanári
hatékonyságfejlesztés, csapatépítés).
Szakmai érdeklődésem kiemelt területe az alkalmazott fejlődéslélektan, korosztály
szempontjából az óvodás korú gyermekektől érettségiig bezárólag (kb. 3-20 éves korosztály).
Az alábbi területeken tudok segíteni a hozzám fordulóknak:
– beilleszkedési problémákkal küzdő, visszahúzódó, szorongó gyermekek egyéni,
szupportív jellegű megsegítése,
– magatartás problémával küzdő (akár SNI-s) gyermekek pszichés hátterének
vizsgálata és adekvát kezelése,
– pályaorientációs tanácsadás (középiskola-választás, illetve felsőoktatásba
készülőknek a megfelelő intézmény/kar/szak kiválasztása)
– szülők számára gyermeknevelési tanácsadás és konzultáció,
– személyiség- és képességvizsgáló tesztek felvétele és kiértékelése,
– tanulási nehézséggel küzdő gyermekek diagnosztikája (szükség esetén
továbbdelegálása gyógypedagógushoz, fejlesztőpedagógushoz),

– felnőttek számára életvezetési tanácsadás.

Tagja vagyok a Magyar Pszichológiai Társaságnak, az Óvoda- és Iskolapszichológia
szekciónak, illetve a Tanácsadás szekciónak.

Várom megtisztelő megkeresésüket!